Hälsorisker vid utebliven OVK besiktning

I en fastighet är den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) ett krav för att minimera risken för hälsoproblem hos de boende. OVK-besiktningen säkerställer att ventilationssystemet fungerar korrekt och att luftkvaliteten är bra. Vilka hälsorisker kan uppstå om fastighetsägaren inte genomför en OVK? I denna artikel kommer vi att titta närmare på frågan.

Hög risk för inomhusluftföroreningar

En av de största hälsoriskerna vid en utebliven OVK besiktning är risken för förorenad inomhusluft. Detta kan ske om ventilationssystemet inte fungerar som den ska, till exempel genom att styrningen av systemet är felaktig eller filter inte har bytts ut som de borde. Om ventilationssystemets funktion är nedsatt eller avstängt, kan fukt och lukt från matsal, kläder och människor snabbt ansamlas och leda till mikrobiellt tillväxt, vilket ökar risken för allergiska reaktioner, difteri och andra hälsoproblem.

Hälsa och miljöpåverkan

Ventilationsanläggningens främsta uppgift är att rena och cirkulera luften inomhus, för effektivt utbyte av förbrukad syre och avgas. Ventilationsanläggningarna är de enda som ansvarar för ventilationen och klimatkontrollen i fastigheter. OVK-besiktningen säkerställer att systemet är renat och att luften är fri från droppstrålar, förbränningspartiklar och giftiga gaser. En utebliven OVK kontroll, kan leda till negativ miljöpåverkan såsom höjer kontrollkostnaderna, förorening av inomhusmiljön, ökad energiförbrukning till följd av en försämrad ventilation.

Ökad risk för sjukdomar

Om ventilationssystemet i en fastighet inte fungerar så som den ska, ökar risken för sjukdomsutbrott bland de boende. En försämrad luftkvalitet kan påskynda spridningen av mikro

organismer, vilket leder till ökad risken för spridning av influensa, luftburen TBC, katarr hos barn och mycket annat. Hög värme tillsammans med fuktiga utrymmen och bristande ventilation, kan också leda till utvecklingen av mögel, vilket kan orsaka allvarliga andningsproblem för de boende.

Förlust av komfort

En icke fungerande ventilation kan leda till ökad fuktighet och försämrad temperatur i fastigheten. Detta skapar en obekväm och ohälsosam miljö för de boende och kan också öka användar- och driftskostnaderna genom ökat behov av uppvärmning, vilket kan leda till ökad energiförbrukning.

OVK besiktningen är ett krav i lagen och bidrar inte bara till en säker och frisk inomhusmiljö utan hjälper också till att uppfylla kraven på miljövänliga byggnader. Att hoppa över OVK kontrollen kan leda till hälsoproblem för de boende, det kan orsaka utbrott av sjukdomar, orsaka förorening av inomhusmiljon och lead till en obekväm och ohälsosam miljö. För att minska risken för dessa negativa hälsoeffekter är det viktigt att fastighetsägare följer lagen och genomför OVK kontrollen regelbundet.