En närmare titt på E-cigaretter och Vapes

E-cigg, även kallade vapes, har blivit alltmer populära under de senaste åren. Men hur hälsosamma är de? Finns det några risker med att använda e-cigaretter? Det här blogginlägget kommer att ge en översikt över vad man vet om de potentiella riskerna och fördelarna med vaping som ett alternativ till att röka cigaretter.

Vad är en e-cigarett?

E-cigaretter är batteridrivna apparater som gör det möjligt för användare att inhalera nikotin utan att behöva röka traditionella cigaretter. De finns i många former och storlekar och liknar ofta konventionella cigaretter, pipor eller cigarrer. Inne i apparaten finns en patron full av flytande nikotin som värms upp till en ånga som användaren kan inhalera. Användaren andas sedan ut vattenånga som ser ut som rök, men som inte innehåller några av de skadliga kemikalier som finns i cigarettrök.

Är e-cigaretter skadliga?

Det är viktigt att notera att även om e-cigaretter kanske inte är helt ofarliga – de innehåller vissa ämnen som aldehyder, metaller och tobaksspecifika nitrosaminer – så förekommer dessa ämnen i extremt låga koncentrationer jämfört med vanliga cigaretter. Med andra ord, även om dessa ämnen skulle finnas i ångorna från e-cigaretter skulle de sannolikt vara hundratals gånger lägre doser än de som finns i vanliga cigaretter. Eftersom e-cigaretter inte förbränner tobak som vanliga cigaretter gör, producerar de dessutom färre cancerframkallande ämnen och andra giftiga föreningar som är kopplade till allvarliga sjukdomar som cancer.

Så även om det ännu inte finns några vetenskapliga bevis som visar att e-cigaretter är 100 % säkra för långtidsanvändning, är de flesta experter överens om att de sannolikt är mycket säkrare än traditionella cigaretter på grund av att de inte förbränns och har betydligt lägre nivåer av gifter. Förutom att vara potentiellt mindre skadligt än att röka vanliga cigaretter, tyder vissa studier på att förbränning kan hjälpa rökare att sluta röka helt och hållet eller minska sin cigarettkonsumtion med tiden.

Även om det fortfarande behövs mer forskning om de långsiktiga effekterna av användning av e-cigaretter på människors hälsa, verkar det för närvarande som om vaping kan vara ett mycket säkrare alternativ till att röka traditionella cigaretter på grund av att det inte sker någon förbränning och att det finns betydligt lägre nivåer av gifter jämfört med vanliga cigaretter. Dessutom tyder studier på att det till och med kan hjälpa rökare att sluta röka eller minska sin cigarettkonsumtion med tiden. Som alltid är det dock bästa praxis att personer som röker eller som överväger att röka först rådgöra med sin läkare innan de fattar några beslut om sin hälsa.