Det här visste du inte om Yoga

Yoga har funnits i minst 5 000 år, vilket gör den till en av världens äldsta andliga traditioner. 

Yoga är en praktik med många olika former som alla har sina rötter i indiska religioner som hinduism och buddhism. Filosofin varierar beroende på vilken typ man följer, men vissa typer fokuserar mer än andra på fysiska övningar som hjälper människor att upprätthålla flexibilitet eller hälsofördelar för kroppen.  

Det är först under de senaste 100 åren som vi har sett vad som skulle kunna betraktas som de ”moderna” versioner utvecklas, med mer dynamiska ställningar där vi rör oss i samspel med andningen. Yogan började sprida sig utanför Indien och gurus överallt började undervisa i konsten, innan det var det reserverat för endast utvalda.  

Den fysiska yogan är utvecklad ur huvudformerna Hatha yoga och Raja yoga som båda bygger på olika kroppsställningar, Yoga positioner som kallas Asana. Här får kroppen anstränga sig. 

Med speciella andningsformer så försöker man uppnå sinnesnärvaro och kontroll över sinnet. Det kan göras tillsammans med fysiska övningar eller i en meditativ position.  

Ordet yoga är sanskrit och betyder ”att förena” eller ”föra samman”. Syftet med yoga är att främja harmoni och balans i individen. Utövare tror att detta kan leda till en känsla av inre frid och välbefinnande, både fysiskt och psykiskt. Man strävar efter focus och självdisciplin.  

Moderniseringen har gjort att man inte bara kan ta ett Yoga pass i en andlig lokal utan idag kan man följa pass online så länge man har en internetanslutning.  

Användningsområdena varierar men det finns en anledning varför det har spritt sig över hela världen och I en värld där vardagen är full av stress kommer den förmodligen bara att bli ännu mer populärt.