Har du koll på vad en vårdnadstvist är?

En vårdnadstvist är en rättslig process som kan leda till ett avgörande i domstol. I Sverige är utgångspunkten förälderns gemensamma vårdnad om barnet, vilket innebär att de gemensamt fattar nödvändiga beslut om barnet. Beslut kommer att påverka skolor, boende, semesterveckor m.m.

Vårdnadstvister uppstår vanligtvis efter att föräldrarna separerat eller skilt sig. När de inte längre bor tillsammans kan det vara svårare för dem att fatta beslut tillsammans. Ibland bryts föräldrar på grund av särskilt komplexa konflikter, vilket också kan leda till svårigheter i samarbetet.

Gemensam vårdnad anses vara det bästa för barnet, om föräldrarna kan komma överens är det givetvis mest fördelaktigt, men tyvärr är verkligheten inte alltid fallet.

5 viktiga saker att känna till om en vårdnadstvist

  1. Rätten utgår från att föräldrar ska pröva gemensam vårdnad i en vårdnadstvist.
  2. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt fatta beslut om barnet. För detta måste föräldrarna komma överens.
  3. I vårdnadstvister utgår domstolen från den aspekt som är mest fördelaktig för barnet. Barnet kan till exempelvis bo växelvis hos båda föräldrarna eller så kan en av föräldrarna få ensam vårdnad.
  4. I en vårdnadstvist är barnets egna önskemål om var det vill bo viktigt för domstolen, men inte avgörande. Ju äldre barnet är, desto mer kommer domstolen att överväga barnets önskemål.
  5. Barnet har rätt att kontakta båda föräldrarna. Det betyder dock inte att rätten i vårdnadstvister alltid kommer att besluta att barnet ska turas om att bo hos sina föräldrar.

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

Vårdnadshavaren är vanligtvis barnets föräldrar, men kan även vara en utomstående under särskilda omständigheter.

En vårdnadshavare är en person som är juridiskt ansvarig för barnet. Antingen ena föräldern, eller båda föräldrarna, eller någon som domstolen utsett. Det senare kan inträffa om båda föräldrarna har gått bort, eller om de inte kan bära det ansvar som tillkommer dem.