Penicillinets historia och hur det har påverkat mänskligheten

En av mänsklighetens största genombrott någonsin var när Alexander Fleming upptäckte penicillinet. Sedan dess upptäckt har genomsnittsåldern för hela mänskligheten ökat och många sjukdomar som tidigare var förknippade med döden blev snabbt relativt harmlösa om man fick behandling med penicillin. Tekniken som ligger till grund för den här typen av upptäckter kallas för bioteknik och precis som du hör på namnet så är det en kombination av biologi och teknik. I praktiken innebär det att man använder biologi för tekniska lösningar.

I ett biolaboratorium ställs det höga krav på laboratorieutrustningen då minsta lilla sak som går fel kan kosta mycket pengar och tid. Några av de mest essentiella verktygen som används i sådana laboratorium är bland annat klimatkammare och klimatskåp som möjliggör att skapa en eget ekosystem, vilket krävs för att testa och hantera vissa experiment under olika temperaturer och förhållanden.

Framtiden för bioteknik kommer att bjuda på otroligt mycket och vad som kommer härnäst är det ingen som vet. Kanske botemedel på cancer?

I takt med att tekniken går framåt och många mindre framsteg görs varje dag, börjar vi komma allt närmare de stora genombrotten som kommer att forma mänskligheten ännu en gång och säkerställa vår framtida existens.