Vikten av desinfektion i offentliga miljöer

Behovet av och efterfrågan på smittfria och säkra miljöer har ökat dramatiskt till följd av en global pandemi. Infektion sker oftast via fuktiga ytor samt luftburna droppar, så kallade konsoler, som bildas vid nysningar och hosta. Ljus i det ultravioletta spektrumet (UVC) är dödligt för både bakterier och virus och används som ett effektivt desinfektionsmedel inom sjukvården.

UVC ljus teknik är en säker och effektiv desinfektionslösning för alla offentliga miljöer. Genom att använda ultraviolett ljus minimeras smittspridningen. Deras produkter är avsedda att användas av företag och myndigheter i miljöer där smittorisken är hög på grund av frekvent användning av toaletter, skafferier och entréer där virus och bakterier trivs bäst.

Hur UVC fungerar

UVC-ljus absorberas av DNA och RNA och orsakar förändringar som hindrar mikroorganismen från att replikera eller fungera. Studier har visat att UVC-exponering kan minska eller eliminera infektioner som E. coli, salmonella, influensa, Covid-19 och orsaka upp till 99,9 % minskning av mikroorganismer på ytor inom några sekunder efter exponeringstiden.

UVC-desinfektion är ingen ny teknik; den har använts i över 100 år för att desinficera vatten, sterilisera medicinsk utrustning och dekontaminera ytor för livsmedelsberedning. I och med utbrottet av COVID-19 finns det en ökad medvetenhet om vikten av korrekt desinfektion i alla miljöer – särskilt på offentliga platser där det finns en större risk för infektion på grund av att människor befinner sig nära varandra.

Fördelarna med att använda UVC-produkter

UVC-ljus är säkert för människor, djur och växter när det används på rätt sätt och i rätt våglängd. Det finns inget behov av att evakuera området under behandlingen då ultraviolett ljus bryts snabbt ner till syre och kväve så att inga giftiga kemikalier lämnas kvar.

UVC produkter avger UVC-ljus som absorberas av DNA och RNA och orsakar förändringar som hindrar mikroorganismen från att replikera eller fungera – vilket i slutändan leder till en 99,9% minskning av mikroorganismer på ytor. UVC-ljus är också säkert för människor, djur och växter när det används på rätt sätt; det finns inget behov av att evakuera området under behandlingen eftersom ultraviolett ljus snabbt bryts ner till syre och kväve utan att några giftiga kemikalier lämnas kvar.