Vikten i att ha en kemikonsult för hälsan

För att hålla säkerheten på ditt företag på topp, speciellt om det är ett företag hanterar kemikalier eller annat farligt gods, är det viktigt att ha en kemikonsult.

Men vad gör då en kemikonsult?

En kemikonsult är en typ av konsult som hjälper ditt företag med välplanerade rådgivningar inom kemikaliehantering, byggvaror och hantering av farligt gods. Inte bara finns de där för rådgivning i vardaglig hantering utan de hjälper även till med att framställa säkerhetsdatablad, och även med revision, uppdateringar och ändringar av befintliga säkerhetsdatablad. De finns även där för att exempelvis för att gå igenom hur hantering av kemikalier och farligt gods ser ut i dagsläget, för att kunna skapa rapporter och riskbedömningar i en förenklad rapport som kan läsas och förstås av all personal.

Amasis

Här kommer då till exempel företag som Amasis in i bilden. Amasis är ett företag som finns där med professionella konsulttjänster för alla typer av företag som hanterar farliga kemikalier och gods. Inte bara kan Amasis hjälpa till med utbildningar, som exempelvis ADR utbildningar specifikt, i kundernas egna lokaler för att ge personalen information och kunskap inom transporten det farliga godset. Deras säkerhetsrådgivare som åker ut ha års av erfarenhet och kunskap för att kunna ge rätt information, bedömningar och även säkerhetsställa att hanteringen av godset eller kemikalierna är korrekt och hanteras utifrån alla regler som finns.