Vikten i bra vatten hemma

För att man ska kunna må bra kräver kroppen vatten. Men inte vilket vatten som helst går bra att dricka eller till och med duscha med. Orenat vatten är ett stort problem runtomkring hela världen och kan ha stora negativa konsekvenser på hälsan. Orenat vatten kan leda till sjukdomar som illamående, huvudvärk, buksmärtor och kräkningar. Att då duscha i orenat vatten kan innehålla legionella, som när man andas in det, kan leda till svåra lunginflammationer.

Vattenprov

Ett sätt att säkerhetsställa att allt vatten som hämtas från vattenkällan är att årligen ta vattenprover på vattnet. Detta för att se innehållet i vattnet, om det är förorenat och för att kunna fastställa om det är en säker källa. Enligt rekommendation av Svensk Vattenanalys och Livsmedelsverket är detta något som ska göras minst var tredje år. Vikten av vattenprov på egen brunn är särskilt viktigt då vattnet då ansvaret av brunnen är ditt egna. Så du sköter ditt egna dricksvatten samt själva brunnen. Utgången av vattenprov delas in i tre resultat:

TjänligtVattnet anses passande som dricksvatten och för andra hushållsändamål
Tjänligt med anmärkningVattnet kan ha negativa hälsoeffekter eller negativa estetiska effekter
OtjänligtVattnet innebär sig vara skadligt och en oacceptabel risk för hälsan

Svensk Vattenanalys

Innan nämnde vi Svensk Vattenanalys. Hos de kan du enkelt beställa vattenfilter och massor av andra tillbehör om du till exempel har egen brunn eller ett sommarhus. Med höga krav som ställs på deras produkter, samt att arbetet som utförs är gjort proffsigt och på korrekt sätt. Med många års erfarenhet hjälper de dig som privatperson eller företag till att få den absolut högsta vattenkvalitén och känna dig trygg med ditt vatten. De har produkter som varierar från vattenfilter till radonmätnings-verktyg. Radon är en radioaktiv gas som som varken luktar, smakar eller syns. Vilket gör den farlig, då långexponering av radon kan i slutändan leda till lungcancer. Hos Svensk Vattenanalys kan du då beställa detektorer för korttidsmätningar eller tillförlitliga mätningar för villor, lägenheter och arbetsplatser.

Så för en säker vattenkälla och för en säker hälsa, är det alltid bäst att kolla upp ditt vatten för att se så det är av högsta kvalité och inte innehåller nåt farligt ämne. Så ta hjälp av Svensk Vattenanalys och deras proffs för att få fram svaret och hjälp med att säkra ditt vatten!