Undvik stress och huvudvärk, ta hjälp av en Juristbyrå!

Har du eller någon du känner blivit avskedad på felaktiga grunder? Arbetsrätten finns för alla anställda och innehåller bland annat LAS, lagen om anställningsskydd. I den här lagen så står det vilka rättigheter du har som anställd och vad som gäller vid bland annat avskedning och uppsägning. Lagen bestämmer nämligen att man inte får avskeda personal hur som helst utan det måste finnas en saklig grund. Läs mer om arbetsrätt på RiVe.

Vad räknas som brott mot LAS?

Ett brott mot LAS är om din arbetsgivare inte följer dem regler och lagar som finns i LAS. Det kan bland annat röra sig om att du har blivit avskedad utan att en saklig grund finns. Du kan bara bli korrekt avskedad om du som arbetstagare har brutit grovt mot ditt avtal eller om du undviker och inte sköter dina arbetsuppgifter. Att bli avskedad är inte samma sak som att bli uppsagd, när du blir uppsagd så gäller en uppsägningsperiod. Enligt LAS så regleras den beroende på hur länge man är anställd.

Om din arbetsgivare inte ger dig den uppsägningsperiod du har rätt till är det ett brott mot LAS. Om du stöter på denna situation rekommenderar vi att du kontaktar ett juristbyrå. RiVe Juridiska Byrå är specialiserad på arbetsrätt och kan hjälpa dig att få den ersättning du förtjänar. Om du tror att din arbetsgivare har brutit mot LAS, bör du kontakta RiVe. De kommer att pröva ditt ärende och om de tror att arbetsgivaren har brutit mot LAS kan de hjälpa dig att föra ditt ärende till domstol. Klicka här för att läsa mer om LAS och hur RiVe arbetar i arbetsrättsliga frågor.