Uncategorized

Vikten i bra vatten hemma

För att man ska kunna må bra kräver kroppen vatten. Men inte vilket vatten som helst går bra att dricka eller till och med duscha med. Orenat vatten är ett stort problem runtomkring hela världen och kan ha stora negativa konsekvenser på hälsan. Orenat vatten kan leda till sjukdomar som illamående, huvudvärk, buksmärtor och kräkningar. Att då duscha i orenat vatten kan innehålla...